TIN TỨC
             DANH SÁCH VIDEO 

Tranh Thêu Xuân Yến trên VTV9 tại Bánh Kem Thiên Ân Cần Thơ
Kỷ niệm bánh Kem Cần Thơ - Thiên Ân